בשבילן. בכדי שלא נתעורר בעוד עשור או שניים או שלושה נביט בעיניהן השואלות ולא נדע לתת תשובות. בשבילם. בכדי שינהלו את חייהם בחברה שוויונית, רחוקה מהחברה בה צמחנו אנחנו