האם בגלל שאני יפה המשקל שלי לא אמור להטריד אותי ? או אולי אמור להטריד, אבל פחות?