שילי פרלמן בטור האישי מברכת את משפחתה ביום המשפחה.

שילי פרלמן בטור האישי על אהבה, זוגיות והורות.

שילי בטור האישי כותבת על יום קבלת התעודות בילדותה ועל האופן בו היא רואה את ילדיה ביום הזה.

שיל בטור האישי מדברת על ביקורות ועקיצות בראיה בין -דורית.

כשילד חדש נכנס למשפחה זו שמחה גדולה, אבל איך האחים הגדולים מרגישים עם השינוי? מונולוג של אח המביאה לנו שילי פרלמן