"אין אוויר כשיושבים ליד אדם מחובר לטובוס, שלא נושם בכוחות עצמו. בכל מצב אחר, המוות הוא אימה". רונה שפריר על ספרה "לוויתנים שרים בעמק", בו מוכנים לדבר על המוות כעל הקלה, מרווח לנשימה