כדאי לאסוף מידע, לשמוע עצות, אך בסופו של דבר להתחבר לקולות הפנימיים ולבדוק: מה בריא עבורי? וכן, חלק מהדרך זה ניסוי וטעייה ומישהו שם למעלה מאד רוצה שתחלימי