שני גלים גדולים מציפים את ישראל: הגל האנטי ליברלי וגל ההדתה. כדי שהגלים הללו לא יציפו אותנו וישנו את פני המדינה לנצח, הציבור החילוני חייב להתעורר