שילוב הטעמים והמרכיבים פשוט גאוני ולא בכדי הוא גונב את ההצגה תמיד בכל ארוחה