ה "אני" שהכרתי כל חיי, זאת שעסוקה ברדיפה להיות טובה מספיק, זאת השברירית, שלא תדע להתמודד עם מכה שכזו, צעדה אחורנית ופינתה את מקומה ל"אני" חדשה, זרה לי לחלוטין, שכלל לא ידעתי על קיומה. "אני" שלא מתכוונת לוותר ובטח שלא להיעלם, מבלי להילחם לפני כן, בכל הכוחות.