התקרבנו. יכולתי להריח את הבושם שלו ואת ריח גופו המשכר. כל כך רציתי לנשקו, לחבקו ואף להיות במיטתו. לא רציתי שהערב יגיע לקיצו