בעבר נאלצנו לוותר, לפנות , לעקור ישובים – תמורת הבטחה שהערבים יכבדו הסכמיםבפועל פינינו , עקרנו , גירשנו ולא קיבלנו מאוםלראשונה , קודם נקבל וסמכו על הערבים שבגלל סירובם – הם שוב רק יפסידו וככל שיתמידו בסירובם , שטח מדינתם העתידית הולך ומצטמצם עד שיעלם.