"גם אם אעוף למרחקים ואתהלך בלבוש מלכות לא ארע רע כי אתם עמדי ועיניכם מולי. " (גבריאל בלחסן)