איך ניתן להבטיח באופן אקטיבי ייצוג נשים הולם במרחב הפוליטי? הפתרון נעוץ בארבעה עוגנים שמתקיימים יחד כדי להגדיל את מוכנותן של נשים להשתתף בשיח הפוליטי