אלימות היא אלימות. היא פשע חמור וכתם בחברה העולמית כולה. אין זה משנה כלפיי מי היא מופנת – חסרי ישע, ילדים, מבוגרים, גברים או נשים – היא תופעה שחייבת להיעלם מן העולם. אני בחרתי להתמקד באלימות כלפיי נשים וילדים. בכל פוסט יועלה סיפור או מידע משפטי (שאינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי) שהינו יצירה מקורית שלי. הדמויות והמקרים בסיפורים אינם אמיתיים, אך הנסיבות, האירועים והתיאורים שאובים מקריאה, סקירה וחקירה רבה של נושא האלימות במשפחה. כמו כן הפוסטים יכללו חקיקה, פסיקה, הטבות וזכויות של נשים נפגעות אלימות. המטרה בפוסטים שלי היא אחת ויחידה – להעלות את המודעות לתופעה הנבזית הזו ובתקווה גדולה מאוד לעודד כמה שיותר נשים לצאת ממעגל האלימות… קריאה פורייה.

אלימות היא אלימות. היא פשע חמור וכתם בחברה העולמית כולה. אין זה משנה כלפיי מי היא מופנת - חסרי ישע, ילדים, מבוגרים, גברים או נשים - היא תופעה שחייבת להיעלם מן העולם. אני בחרתי להתמקד באלימות כלפיי נשים וילדים. בכל פוסט יועלה סיפור או מידע משפטי (שאינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי) שהינו יצירה מקורית שלי. הדמויות והמקרים בסיפורים אינם אמיתיים, אך הנסיבות, האירועים והתיאורים שאובים מקריאה, סקירה וחקירה רבה של נושא האלימות במשפחה. כמו כן הפוסטים יכללו חקיקה, פסיקה, הטבות וזכויות של נשים נפגעות אלימות. המטרה בפוסטים שלי היא אחת ויחידה - להעלות את המודעות לתופעה הנבזית הזו ובתקווה גדולה מאוד לעודד כמה שיותר נשים לצאת ממעגל האלימות... קריאה פורייה.

אלימות היא אלימות. היא פשע חמור וכתם בחברה העולמית כולה. אין זה משנה כלפיי מי היא מופנת - חסרי ישע, ילדים, מבוגרים, גברים או נשים - היא תופעה שחייבת להיעלם מן העולם. אני בחרתי להתמקד באלימות כלפיי נשים וילדים. בכל פוסט יועלה סיפור או מידע משפטי (שאינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי) שהינו יצירה מקורית שלי. הדמויות והמקרים בסיפורים אינם אמיתיים, אך הנסיבות, האירועים והתיאורים שאובים מקריאה, סקירה וחקירה רבה של נושא האלימות במשפחה. כמו כן הפוסטים יכללו חקיקה, פסיקה, הטבות וזכויות של נשים נפגעות אלימות. המטרה בפוסטים שלי היא אחת ויחידה - להעלות את המודעות לתופעה הנבזית הזו ובתקווה גדולה מאוד לעודד כמה שיותר נשים לצאת ממעגל האלימות... קריאה פורייה.