הקמפיין הזה מפחיד אותי. אם כולן עברו הטרדה או תקיפה מינית, כלומר, אם להיות מוטרדת או מותקפת זו נורמה, אז יש כאלה, נגיד גברים מסוימים, שיבינו שגם להטריד או לתקוף זה נורמלי, לא?