האם הורים אוהבים את ילדיהם "במידה שווה"? הורים רבים מתחבטים בשאלות אלה, כאשר ישנם שטוענים שהם אוהבים את ילדיהם "בדיוק אותו הדבר" ואחרים טוענים שזה בלתי אפשרי.

ילד זקוק, בכל גיל, לדמות הורית, שדואגת לכל צרכיו. הן אימא והן אבא יכולים להיות הורים נפלאים או הורים גרועים ואין כל קשר בין המין הביולוגי לבין היכולות ההוריות

ילדים אינם זקוקים לערימות של מותגים. הם זקוקים לחום ולאהבה. הם זקוקים להורים אשר מדגימים וגם מאפשרים להם להתאמן בראיית האחר, בהכלת תסכול, בדחיית סיפוק ובהתחשבות