לפני 3 שנים, כשחיילנו נכנסו לעזה ואור היה בחופש הגדול, קרסתי. חיידק אלים השתלט לי על הריאות. עכשיו בני מגייס כסף למיזם אופנה שיוכל לממן אשפוז ארוך, השתלת ריאה ושיקום