חשיבות הפרסומת של ג'ילט היא בגל תגובות הנגד שיצרה, לא פחות מהמסר של הפרסומת עצמה. מול הגל הזה אנחנו, הגברים, צריכים להתייצב, להשמיע קול ולתת כתף במאבק לאיזון מגדרי

למה אני פועל לקידום איזון מגדרי? התועלת העסקית היא סיבה חשובה. אשתי היא סיבה חשובה יותר. התפתחות הקריירה שלה חשובה בדיוק כמו שלי. הסיבה הכי חשובה היא הבן שלי