רק כאשר ייושם עיקרון "האדם הנכון במקום הנכון" בכל שלבי המיון וההכשרה לצה"ל, על כלל המגזרים בחברה הישראלית וללא הבחנה מגדרית, נוכל לדבר על צבא שוויוני וחברה שוויונית