הראשונות להיפגע. הנפגעות הראשונות מהחיסול המתוכנן של שלטון החוק היו אנחנו. נהיה הראשונות להיפגע אם לא נתחיל, בהקדם, להילחם על החיים שלנו

לצד החללים, נחשוב היום גם על מי שנשארו איתנו. שנלחמו, בשבילנו, שנלחמו, על עצמם, שגם אחרי שעזבו כבר מזמן את שדה הקרב, חלקם עדיין נלחמים על החיים