נשים אינן צריכות לחשוש מלדבר שפה של אינטרסים ושל תועלת משותפת וגברים לא צריכים להציג תמיכה רק כעמדה אידאולוגית. אנחנו תומכים בגיוון מגדרי כי כשנשים מתקדמות, כולנו מרוויחים