כשילדתי, אישי היקר היה איתי ושאל אחר כך למה בכלל הולכים לבית החולים. את הילד השלישי אלד ודאי בבית ועכשיו המדינה מכירה סוף סוף בזכותנו לעשות זאת