מס' ימים מתחילת המסע: 25מס' ימים עד לסיום: 5 (וואי וואי וואי)מס' מתכון מתוך ה-30: 25

מס' ימים מתחילת המסע: 24מס' ימים עד לסיום: 6מס' מתכון מתוך ה-30: 24

מס' ימים מתחילת המסע: 23מס' ימים עד לסיום: 7 (שבוע וביי ,אה?)מס' מתכון מתוך ה-30: 23

מס' ימים מתחילת המסע: 22מס' ימים עד לסיום: 8מס' מתכון מתוך ה-30: 22

מס' ימים מתחילת המסע: 21מס' ימים עד לסיום: 9מס' מתכון מתוך ה-30: 21