המשא ומתן הקואליציוני בשיאו והחקיקה האנטי דמוקרטית צוברת תאוצה. זוהי חקיקה הפוגעת בשומרי הסף, בערכי הדמוקרטיה, במערכת המשפט ובאיזון בין הרשויות וחייבים לעצור אותה