המטרה שלי ברורה וחד משמעית: לטפל בכל כוחי בסוגית הרווחה, לרבות תמיכה ועזרה לדרי הרחוב, לנשים הסובלות מאלימות פיזית וכלכלית למשפחות קשות יום ולילדים בעלי צרכים מיוחדים