"התחילו הצירים" היא אמרה. "קחי מספר 7 כל שעה". בחצות, הם כבר היו בדרך לבית החולים

אחרי ההלם הראשוני, באה ההכחשה. האמנתי בכל ליבי שיש להם טעות בזיהוי ואני בריאה וכך גם התנהגתי

כל חיי פנטזתי על הקשר הזה, החיבור הזה שהוא כמו אגדה, כמו בסרטים. כולם מסביבי אמרו לי שזה לא אפשרי וזה לא קיים בחיים האמיתיים וכמעט איבדתי תקווה. אבל רק כמעט