בתוך חדר ישיבות קטן היא שאלה אותי מהו החלק שבי אותו אני אוהבת יותר מהכל, ידעתי שהתשובה שלי תצא היישר מתוך ליבי