כולנו צריכים להתעקש שכל זכות או חובה שאישה מקבלת הנוגעת לעבודה, ללידה, לגידול ילדים – תחול על שני בני הזוג, כך שלא יצטרכו לבחור מי תהיה ה״אמא״