מינימום חמישים תווים בתיאור, הם אמרו. זה חובה, הם אמרו. הם רק לא אמרו איפה נמצא השדה הזה. אה, הנה