ישראל של 2029 כבר החלה להתעצב ועלולה להיות מדינה שבה נשים נפגעות ונדחות מהמרחב הציבורי, אבל זה תלוי גם בנו ולכן, ב-17 בספטמבר, אנחנו חייבות לצאת להצביע

למרות שיש פחות נשים בכנסת ה-21, לנו ברור שהנושאים בהם אנחנו עוסקות יחזרו לשולחן מרגע שהכנסת והממשלה החדשות יתייצבו ושנדרוש את שילובן של נשים בתפקידים משמעותיים בכנסת ובממשלה

על צה"ל האחריות לכבוד האדם של כל המשרתות והמשרתים בו. הוא חייב להבהיר את המותר והאסור בשירות משותף. זה הזמן להשמיע קול ברור: עצרו את הדרת החיילות ואפלייתן