רומן מיוחד של הסופרת זוכת פרס הפוליצר

תעלומת רצח ספרדית מעולה עם צבע מקומי של הנוף, עיירות ומנהגים של חבל הבסקים.