איך יכולה אישה ישראלית מודרנית להינשא בטקס, שאותו מנהל רב חרדי או אורתודוכסי, שחתם ימים קודם על עצומה כנגד שירת נשים במעמד גברים? הגיע זמן חידוש גם בדורנו