לפי חוק החברות, רשאי רשם החברות להטיל עיצום כספי (קנס) על חברות שאינן משלמות אגרות, אינן מגישות דו”ח שנתי, אינן מגישות דיווחים לרשם, מפרות הוראות מסוימות, וכן על חברות שאינן מנהלות פנקסים סטטוטורים (כגון מרשם בעלי מניות, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים של אסיפות וכדומה).

זכרון מילותיו הנצחיות של השיר הקסום הזה של שאול טשרניחובסקי, המשורר שאהוב עלי כל כך, הדהד בהכרתי כשנכנסתי לשכונה הישנה של ימי ילדותי ונעורי, אחרי שנים שלא הייתי שם. כמה חבל שעד היום איש לא הלחין את היצירה הזאת שאני כל כך מזדהה איתה. באותו זמן הדהדו באוטו צלילי שיר אחר, של שלמה ארצי