צריך להשקיע בגיל הרך כי לכל ילד זכות לטיפול נאות ולחינוך איכותי וטיב הטיפול שיקבל ייקבע את עתידו ואת מקומו בחברה. אך זו גם ההשקעה האפקטיבית ביותר, מנקודת ראות של המשפחות הצעירות בהן שני בני הזוג עובדים באותה מידה