כשהודיעו לי שאבי עתיד להשתחרר לחופשי, חשך עלי עולמי. אני לא יכולה לחשוב בכלל על ההרגשה שמי שאנס אותך בילדותך יסתובב חופשי, הרי אנחנו, הנפגעים, לא נשתחרר לעולם