היום אני אימא, וזה הדבר הכי גדול, משמעותי וחשוב בחיי. לאלמה יש אימא שהיא פעילה פמיניסטית שלא מתביישת לדבר על דברים קשים, ויום אחד, כשזה יתאים, אספר לה שנאנסתי