את הרגע שבו עדי שלי באה לעולם, לפני 10 שנים, אזכור תמיד. הרגע הזה הוא שלי ושלה לעולם ואף אחד לא יגיד לי שהלידה שחוויתי לא היתה "אמיתית"