אנו מייחלים שהנשים המתמודדות בבחירות הקרובות יצליחו לשבור את תקרת הזכוכית, למען חברה יותר שוויונית ויותר דמוקרטית ושראשי רשויות מכל המגדרים והמגזרים יפעלו למען החינוך לדמוקרטיה