נור נמכרה על ידי אביה בגיל 16 לגבר שאנס, כלא והכה אותה. היא מרצה עכשיו עונש מאסר על רצח הגבר המתעלל. אנחנו קוראות לנשיא המדינה לתת לנור חנינה