אחת התופעות המחרידות הקיימות בעולמנו היא סימום נשים למטרות פגיעה מינית. עד היום לא היו מספיק אמצעים שיסייעו לנפגעות אך בעקבות דיון בכנסת התקבלו מספר שינויים מהותיים