היום נגזר דינה של אינה סקיבנקו, הסייעת שהרגה את הפעוטה יסמין וינטה והיא תיכנס לכלא ל-17 שנות מאסר בפועל וגם תשלם פיצויים כספיים. עורך דינם של ההורים, יעקב שקלאר מסביר את משמעות פסק הדין

עם הכנסו לתוקף של תיקון לחוק העונשין, הגדרתו המשפטית של רצח עומדת להתרחב ולכלול קטגוריות חדשות רבות. איך ישפיע התיקון על גורלו של השוטר שירה למוות בסולומון טקה?

גם אם אתם מבינים את הרעיון הכללי שעומד מאחורי פסקת ההתגברות, עד כמה אתם מודעים למשמעות המעשית שלה ולסכנה שהיא מהווה למערכת האיזונים והבלמים החיונית לקיומה של דמוקרטיה?

הכרעת בג''צ לפסול את מיכאל בן ארי ובמקביל לאשר את התמודדותו של עופר כסיף, אינה מקרית, אלא פרי מניפולציה של היועץ המשפטי לממשלה, שמחזירה את הכוח לימין ולנתניהו

נאומו של נתניהו אחרי פרסום ההחלטה להעמידו לדין קירב אותנו עוד קצת לכאוס הצפוי. ביבי לא ישאיר פצועים, הוא ימות עם פלישתים ואיתו, ימוטט על ראשינו את הדמוקרטיה