תקשורת מקרבת עוסקת במעבר ממעגל הפגיעה למעגל הנתינה. הרבה פעמים אנשים רוצים להיות נחמדים ולא רוצים לפגוע אבל בסופו של יום הם פוגעים בזולת בעל כורחם.

הרבה אנשים שהגיעו לקבל ייעוץ זוגי במעמד צד אחד דיווחו על שינוי משמעותי בחייהם בבית, במקרים מסוימים אפילו שינוי מהיר.כאשר אדם עושה את השינוי זה בהחלט משתקף בבן/בת הזוג .אמור מעתה לטנגו מספיק אחד, אבל הוא חייב להיות מומחה גדול!