שתי אחיות פעוטות נפטרו השבוע בירושלים, לאחר שנחשפו לחומרי הדברה. אחיהן עדיין נאבקים על חייהם. לו הרופאים היו מודעים לחשיפה לחומרי הדברה, ייתכן שניתן היה להציל את חייהן