אדם יכול לפתח אוטונומיה טובה אם יש לו דמות חזקה לסמוך עליה לאורך השנים בתקופת צעירותו. זו לא תאוריה, אני רואה את זה קורה הלכה למעשה - איך החלטה להיות משמעותית בחיים של ילד יוצרת שינוי של ממש.