כעבור כשבועיים קבלנו מכתב מכם, כלל ביטוח, שאומר שממצאי חקירה סמויה שביצעתם העלו שאמי אינה סיעודית, ושאין היא זכאית לקבל את דמי הביטוח החודשיים