חווית הכריתה היא חוויה מטלטלת. כמי שמלבישה נשים כבר שנים, ראיתי גם לפני המחלה נשים כרותות שד ועם זאת נדמה שאף אחד לא הצליח להכין אותי לחוויה האישית הזו