הגיע הזמן להוציא את הנשים מהמקלטים הנסתרים, ולהכניס אליהם את הגברים המכים. במקום חדרי מגורים זמניים לנשים שבורות ומאוימות ולילדיהן, יהפכו המקלטים למסגרת מעצר ובעיקר טיפול בגברים האלימים