על זנדברג מוטלת החובה להחזיר אותנו להיות רלוונטיים ולהתחיל לייצר הישגים. אם היא היתה צריכה לשם כך ללכת עד קלוגהפט, לחטוף על הראש ולהתעשת, אני מוכנה להכיל את החרפה