מתהלכת ברחובות עם חלוק רחצה, פסים פסים של אי שפיות זמנית.

הכרתי את האישה שעצי הברוש הרכינו, עבורה.

בדמעות וחנוקה חיפשתי את הילד

בקבוק החרדה של כולנו

משפחה מורחבת. חמה אוהבת ומצחיקה שנפגשת בליל הסדר. בלגן