הסוד של החצר הנשית והייחוד שלה הוא באופן הושטת היד. אנחנו פותחים דלת לעולם שצעירות רבות במצבי הדרה, מהקצוות של החברה הישראלית, לא ידעו כלל על קיומו