קשה מאד לדעת אם הורה אכן בוחר שלא להיפגש עם ילדו או שלמעשה הוא נדחף בעדינות, או שלא בעדינות, מחיי הילד. כל מי שמכיר את תחום דיני המשפחה בישראל מודע לכך שהמדינה רואה את הורותו של האב הגרוש כמשנית